Videoer

Den lineære økonomien

Refleksjonsoppgaver, Kapittel 5

(Utdrag. Se også s. 135 i boka.)

Tenk på utstyret du har størst behov for når du driver din idrett (eller en idrett du kjenner til). Hvilke egenskaper ville ha vært viktigst for deg dersom du skulle ha gått til anskaffelse av nytt utstyr? Hva tenker du at skal til for at utstyrets holdbarhet skal bli en viktigere verdi for utøvere av denne idretten? Og for produsenter?