Refleksjonsoppgaver, Kapittel 4

(Utdrag. Se også s. 117 i boka.)

Idretten tilskrives gjerne et stort potensial som inkluderingsarena. På hvilke måter tenker du at idrett bidrar til at ulike grupper blir mer inkludert i samfunnet? Er idretten inkluderende for alle? Er det noen grupper som blir ekskludert fra idretten?