Refleksjonsoppgaver, Kapittel 3

(Utdrag. Se også s. 98 i boka.)

Tenk på ditt eget idrettsengasjement som utøver, frivillig, ansatt eller tilskuer. Hvordan påvirker idrettsengasjementet ditt miljøet? Hva kan du gjøre for å redusere denne påvirkningen?