Videoer

Bryllupskakemodellen

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål 13: Stoppe klikaendringene

Refleksjonsoppgaver, Kapittel 2

(Utdrag. Se også s. 70 i boka.)

Ta for deg ett av bærekraftsmålene du finner relevant og spennende. Gå gjerne inn på FN-sambandets nettside for å lese om alle delmålene til «ditt» hovedmål. Gir det noen mening å tilnærme seg bærekraftig utvikling på denne måten, blant annet med så mange delmål innenfor hovedmålet? Tror du mål og delmål kan være innfridd i 2030?