Videoer

Derfor vil idretten engasjere seg i bærekraft

Da Lillehammer fikk OL

Økologisk modernisering

YouTube lenker

Morten Thorsby: Engasjement for klima og miljø

Bærekraft: Plage eller gevinst?

Organiseringen av norsk idrett

Refleksjonsoppgaver, Kapittel 1

(Utdrag. Se også s. 42 i boka.)

Idretten har mange oppgaver og utfordringer. Bør involvering i bærekraft være en av disse? Drøft dette spørsmålet. Grunngi hvis du mener svaret er nei. Mener du idretten bør involvere seg, så begrunner du svaret – og diskuterer i tillegg hva idretten bør prioritere i arbeidet med bærekraftig utvikling.