Cover-Idrett

Idrett og bærekraft. Perspektiver på miljø- og samfunnsansvar i idrettens organisasjoner (Fagbokforlaget 2021) tar tak i helt sentrale spørsmål rundt bærekraftig utvikling, og undersøker hva som utgjør en bærekraftig idrettsorganisasjon.

På denne siden finner du nyttige tilleggsressurser som følger boka.

Har du spørsmål til innholdet på denne siden, kan du kontakte heidi.nordli@fagbokforlaget.no.